Personel

Lekarze:

dr n.wet. Igor Bissenik
współwłaściciel
spec.radiolog, ortopedia, chirurgia

lek. wet. Małgorzata Ściskalska
współwłaścicielka
spec. chorób psów i kotów, interna, dermatologia

lek. wet. Joanna Soldaty-Bissenik
współwłaścicielka
spec. chorób psów i kotów; interna

lek. wet. Monika Cygańska
współwłaścicielka
spec. chirurg; interna

lek. wet. Monika Przybyła
spec. chorób psów i kotów, interna, endokrynologia

dr n.wet. Jacek Micuń
spec. chorób psów i kotów, interna, onkologia

lek.wet. Monika Januchta-Kurmin
anestezjologia

lek. wet. Kacper Weigel
spec.chirurg, ortopedia

lek.wet. Ava Sawaszkiewicz
spec.radiolog, spec.chirurg, chirurgia, ortopedia

lek. wet. Albert Tylżanowski
interna, chirurgia, anestezjologia

lek. wet. Agnieszka Herda
spec. chorób psów i kotów, interna, lekarz szpitalny

lek. wet. Katarzyna Ślizowska
interna,

lek.wet. Igor Jesipowicz
interna, szpital

lek.wet. Hubert Chochół
interna, szpital

lek.wet. Dorota Skura
interna, szpital

lek.wet. Andrii Ishchuk
interna

lek.wet. Joanna Jacaszek
interna

lek.wet. Ewelina Ratomska
interna

lek.wet. Dominik Pomorski
interna

lek.wet. Agata Ruszczak
interna

lek.wet. Katarzyna Kuś
anestezjologia

lek.wet Justyna Chałubińska
spec. chorób psów i kotów, anestezjologia

lek.wet. Katarzyna Zakrzewska
anestezjologia

lek.wet. Emilia Klim
stomatologia.

dr n.wet. Anna Kosiec-Tworus
radiologia, USG, przewodnicząca sekcji weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

dr n.wet. Magdalena Kraińska
nefrologia, chirurgia, członek Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Weterynaryjnej i Urologii (ESVNU)

lek. wet. Dorota Sztechman
członek ESVC (European Society Of Veterinary Cardiology)
kardiologia, echo serca

dr n.wet. Norbert Czubaj
radiolog, członek European Association Of Veterinary Diagnostic Imaging (EAVDI)

lek.wet. Łukasz Szczepański
okulistyka

lek. wet. Wojciech Sokołowski
neurologia

Technicy weterynarii i asystenci:

mgr inż., tech. wet. Marcelina Wasil
tech.wet. Alicja Ścicbior
tech. wet. Katarzyna Szyrma
tech. wet. Karolina Poziemska
tech. wet. Justyna Janas
tech.wet. Kamila Pozimka
tech,wet. Edyta Jarosz
tech.wet. Kacper Popławski
tech.wet. Katarzyna Przepiura

Obsługa klienta:

Kamila Bajko, koordynator recepcji
Maja Maksym
Karolina Łokietek

Rehabilitacja:

dr inż. Agnieszka Wnuk-Gnich
mgr inż, Marcelina Wasil